Stowarzyszenie „TED” skupia nauczycieli, trenerów, psychologów, przewodników turystycznych, specjalistów z różnych dziedzin życia społecznego, pełnych pasji i entuzjazmu i realizuje cele z obszaru edukacji, profilaktyki uzależnień, wychowania, ochrony przyrody i ekologii, pomocy osobom bezrobotnym i wykluczonym społecznie. Szczegóły oczywiście dostępne są w naszym Statucie

Wierzymy, że nasze wspólne działanie pozwoli zmienić życie wielu ludzi na lepsze.

Strona jest w trakcie budowy, wkrótce zostanie w pełni zaktualizowana. Rozpoczną również funkcjonowanie profile społecznościowe. Tymczasem zapraszamy do kontaktu z nami zakładce Kontakt.

Z wyrazami szacunku

Prezes Stowarzyszenia TED