Projekt profilaktyczno-edukacyjny dla przyszłych kierowców

Zapraszamy szkoły zawodowe oraz technika do zgłaszania się do uczestnictwa w projekcie edukacyjnym promującym pełną trzeźwość za kierownicą wśród przyszłych kierowców. W każdej szkole, która zgłosi swój akces przeprowadzone zostaną zajęcia edukacyjne poruszające bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz wpływ środków psychoaktywnych: dopalaczy, narkotyków i alkoholu na zachowanie na drodze. Do akcji włączyła się Komenda Miejska Policji. Policjanci zapoznają uczestników z najważniejszymi aspektami prawnymi kierowania pojazdów pod wpływem substancji psychoaktywnych.

Start - wiosna 2016 r.